اردوان کامکار «کتاب موسیقی فیلم سنتوری» را منتشر می‌کند

 

به گزارش موسیقی نو اردوان کامکار «کتاب موسیقی فیلم سنتوری» شامل نت‌های اصلی موسیقی فیلم سنتوری، آثار ارکسترال و تکنوازی‌هایش را همراه با نمونه‌های صوتی جهت اجرای هم‌زمان با موسیقی فیلم منتشر می‌کند.

پس از قریب به ۱۷ سال از پخش فیلم سنتوری برکسی پوشیده نیست که موسیقی این فیلم به آهنگسازی و نوازندگی سنتور اردوان کامکار چه تاثیری در همهگیریِ یادگیری، تدریس و حتی ساخت ساز سنتور در دو دهۀ بعد داشته است. اکنون به دلیل استقبال و پیگیری فراوان علاقه‌مندان موسیقی این فیلم و سنتورنوازی، اردوان کامکار پس از سال‌ها تصمیم بر نشر ساخته‌هایش برای موسیقی فیلم سنتوری گرفته است.

در مقدمۀ کتاب سنتوری به قلم نگارندگان چنین می‌خوانیم: «کتاب حاضر، پیروِ اقبال مخاطبان مجموعه قطعات سنتوری، با نظارت و تایید اردوان کامکار، برمبنای موسیقی فیلم، نغمه نگاری، بازنگری و نتنویسی رایانهای شده است.

قطعات این کتاب تماماً از نواخته‌هایی با محوریت ساز سنتور- اعم از قطعات بی‌کلام، ارکسترال بیکلام و بخش سولوی سنتورِ قطعاتِ باکلام- به آهنگسازی و تنظیم اردوان کامکار نغمه‌نگاری شده است.

روشن است قطعات این مجموعه با رویکرد آموزشی خلق نشده‌اند؛ امّا سعی نگارندگان بر آن بوده است که افزون بر پیچیدگی‌های ریتمیک-متریک، مضراب‌گذاری و سایر تکنیکهای اجرایی موجود در قطعات، با در نظر گرفتن تمهیداتی آموزشی از جمله ارائۀ قطعات در تُنالیتههای متفاوت و قالب‌های اجرایی متنوع (تکنوازی، دونوازی و چندنوازی) و… حتی‌المقدور بر بار پداگوژیک این کارگان بیافزایند.

جهت بهره‌وریِ بیشتر، تمامی قطعات این کتاب به همراه نمونه‌های اجرایی(بدون خط سنتور) ارائه شده‌اند؛ بنابراین هنرجویان می‌توانند تحت نظارت مدرّس و با کوک متناسب هر قطعه، سَمپل‌های قطعات را پخش و با آن هم‌نوازی کنند. قطعات سنتوری جزو کارگان شیوۀ سنتورنوازی معاصر نیستند و براساس ملزومات فیلمنامه و با نگاه ساخت موسیقی فیلم خلق شده‌اند؛ لذا برای شناخت و درک بهتر این شیوه، بررسی و تجزیه تحلیل آلبوم‌های آهنگساز و نواخت کتابِ «مجموعه‌قطعات اردوان کامکار» راه‌گشاست.»

نغمهنگاری این کتاب را امیرحسین رئوفی و مهیار طریحی و نتنگاری رایانهای را امیرحسین رئوفی انجام داده است.
طراح و آماده‌کنندۀ نمونه‌های اجرایی و ضبط نریشن را «سیاوش کامکار» انجام داده است.